CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG

  • Tầng 2 tòa nhà 194 Golden Building - Số 473 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
  • Phone: (028) 38 98 66 66
  • Email: welcome@ldginvestment.vn
  • Fanpage: https://www.facebook.com/ldginvestment.vn

Mẫu thông tin liên hệ

https://www.ldginvestment.vn/
https://www.ldginvestment.vn/catalog/view/theme/
Tầng 2 tòa nhà 194 Golden Building - Số 473 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
https://www.ldginvestment.vn/pictures/catalog/home/logo-ldg-investment.jpg
10.801920
106.714284
&nbsp;<a href="tel:02838986666">(028) 38 98 66 66</a>
(+84) 28 3824 9977
<a href="mailto:welcome@ldginvestment.vn">welcome@ldginvestment.vn</a><a href="mailto:welcome@ldggroup.vn"></a>
Email:
Fax:
Tel: